Kristillinen toiminta

Arvot ja visio

Yhdistyksemme toimii kristilliseltä arvopohjalta. Toimintaamme ohjaavat ehdoton lähimmäisen rakkaus sekä jokaisen kunnioittaminen ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Voimavaroinamme ovat Raamattuun pohjautuva usko ja toivo sekä ihmisen ja elämän näkeminen armon kautta.

Visiomme on mahdollisimman monen ihmisen elämänlaadun parantaminen tavoittamisen, osallistamisen ja ainutlaatuisen yksilöllisen kohtaamisen kautta.

Tavoitteenamme on toimintamme kasvattaminen ja laadukkaan organisaation luominen.
Haluamme tarjota laaja-alaisia mahdollisuuksia opiskelu- ja työelämätaitojen vahvistamiseksi eri elämäntilanteissa, sekä vahvan psykiatrisen ja terapeuttisen osaamisemme ja tietotaidon tarvitsevien käyttöön.

Näemme tärkeänä myös kristillisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja yhteyden, joita haluamme osaltamme olla kasvattamassa.

Haluamme tehdä laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä yhdistyksellä on jo Kouvolan alueella sekä myös laajemmaltikin muun muassa leivänjaon, nuortentyön, seurakuntatoiminnan, kahvilatoiminnan ja työtoiminnan osalta. 

 

Kristillistä toimintaa mm:

Koulutus- ja varustamispäivät

Kristillinen verkkokauppa

Nuorten vartit

Outreach

Haluamme varustaa ja yhdistää uskovia yli seurakuntarajojen

Järjestämme myös koulutus- ja varustamispäiviä, mihin kutsumme eri palvelutöiden hengellisiä johtajia ja työntekijöitä. Haluamme mm. aktivoida ja rohkaista sinua käyttämään lahjojasi omassa seurakunnassasi.